BLOG
MEANWHILE IN AMANOI
October 01 2015
Photo by NukiA Studio Saigon  October 2015... [read more]
MEANWHILE IN AMANOI
October 01 2015
Photo by NukiA Studio Saigon  October 2015... [read more]
KISS FROM ROME
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
KISS FROM ROME
KISS FROM ROME
I LOVE ALL DETAILS
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao hứng tôi sẽ giải thích thế này thế nọ cho vào photobook design ra sao, để hình ảnh đỡ nhàm chán ra...... [read more]
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao hứng tôi sẽ giải thích thế này thế nọ cho vào photobook design ra sao, để hình ảnh đỡ nhàm chán ra...... [read more]
I LOVE ALL DETAILS
KEVIN & KELLY | BALI 2015
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP]...... [read more]
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP]...... [read more]
KEVIN & KELLY | BALI 2015
KEVIN & KELLY | BALI 2015
THE LOG | TRAVEL MENU
THE LOG | TRAVEL MENU
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một mình, nó là nó. Sự thành thật mà chúng ta nhận được đôi khi chỉ là phải chấp nhận sự lợi dụng sự...... [read more]
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một mình, nó là nó. Sự thành thật mà chúng ta nhận được đôi khi chỉ là phải chấp nhận sự lợi dụng sự...... [read more]