BLOG
THE LOG | TRAVEL MENU
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một mình, nó là nó. Sự thành thật mà chúng ta nhận được đôi khi chỉ là phải chấp nhận sự lợi dụng sự...... [read more]
THE LOG | TRAVEL MENU
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một mình, nó là nó. Sự thành thật mà chúng ta nhận được đôi khi chỉ là phải chấp nhận sự lợi dụng sự...... [read more]
Xe đạp
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng...... [read more]
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng...... [read more]
Xe đạp
Xe đạp
Lancome photoshoot | Summer promotion
September 15 2015
  All photo by NukiA Studio  Style by Minh Tran (NukiA studio team) ...... [read more]
September 15 2015
  All photo by NukiA Studio  Style by Minh Tran (NukiA studio team) ...... [read more]
Lancome photoshoot | Summer promotion
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
September 15 2015
          All...... [read more]
September 15 2015
          All...... [read more]
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi không thể dùng lời để diễn tả những gì đã trải qua ngày hôm đó, rất nhiều cảm xúc và mọi thứ đến...... [read more]
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi không thể dùng lời để diễn tả những gì đã trải qua ngày hôm đó, rất nhiều cảm xúc và mọi thứ đến...... [read more]