BLOG
Xe đạp
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng qua những chuyến đi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thân quen ở những góc phố - có những chiếc xe đạp...... [read more]
Xe đạp
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng qua những chuyến đi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thân quen ở những góc phố - có những chiếc xe đạp...... [read more]
Lancome photoshoot | Summer promotion
September 15 2015
  All photo by NukiA Studio  Style by Minh Tran (NukiA studio team) ...... [read more]
September 15 2015
  All photo by NukiA Studio  Style by Minh Tran (NukiA studio team) ...... [read more]
Lancome photoshoot | Summer promotion
Lancome photoshoot | Summer promotion
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
September 15 2015
          All...... [read more]
September 15 2015
          All...... [read more]
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi...... [read more]
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi...... [read more]
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
THE MOMENTS
THE MOMENTS
September 14 2015
The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they seize us.  - Asley Montagu          When I Find You, I'll Find...... [read more]
September 14 2015
The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they seize us.  - Asley Montagu          When I Find You, I'll Find...... [read more]