BLOG
[MAY 26, 2013] NUKIA STUDIO WEDDING CONVENTION
May 26 2013
6 tháng.   Đó là một khoảng thời gian không dài nhưng với chút ít biến động, nhiều sự học hỏi chúng tôi đã trưởng thành. Duy một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tình cảm mà...... [read more]
[MAY 26, 2013] NUKIA STUDIO WEDDING CONVENTION
May 26 2013
6 tháng.   Đó là một khoảng thời gian không dài nhưng với chút ít biến động, nhiều sự học hỏi chúng tôi đã trưởng thành. Duy một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là tình cảm mà...... [read more]
HÀ NỘI
February 14 2013
Hà nội trong tôi lạ lẫm nhưng thân quen. Tôi đọc về Hà Nội trước đây trong truyện Tô Hoài,...... [read more]
February 14 2013
Hà nội trong tôi lạ lẫm nhưng thân quen. Tôi đọc về Hà Nội trước đây trong truyện Tô Hoài,...... [read more]
HÀ NỘI
HÀ NỘI
[PHOTOBOOK] HANOI - EVERY CORNER OF LOVE
February 14 2013
Kỉ niệm 1 năm ngày cưới của khách hàng Uyên – Nghĩa. 2 bạn trẻ đặt Nu bộ ảnh ở đâu đó và Nu chọn Hà nội vì đã có 1 bộ ở Sài gòn.   Chỉ là back to memories chút xíu, nhưng là...... [read more]
February 14 2013
Kỉ niệm 1 năm ngày cưới của khách hàng Uyên – Nghĩa. 2 bạn trẻ đặt Nu bộ ảnh ở đâu đó và Nu chọn Hà nội vì đã có 1 bộ ở Sài gòn.   Chỉ là back to memories chút xíu, nhưng là...... [read more]
[PHOTOBOOK] HANOI - EVERY CORNER OF LOVE
NUKIA STUDIO // SOFT OPENING NOV 17.2012
November 19 2012
Sau gần 2 tháng thăng trầm, NukiA studio đã mở cửa đón các khách hàng thân thiết từ ngày...... [read more]
November 19 2012
Sau gần 2 tháng thăng trầm, NukiA studio đã mở cửa đón các khách hàng thân thiết từ ngày...... [read more]
NUKIA STUDIO // SOFT OPENING NOV 17.2012
NUKIA STUDIO // SOFT OPENING NOV 17.2012
SAIGON PROJECT WITH PATRICK P. PIMRAKSA
SAIGON PROJECT WITH PATRICK P. PIMRAKSA
September 16 2012
Bỗng một ngày đẹp trời, đang bơi lội ở Phan Thiết thì nhận được cuộc gọi về project này của một nhà báo người Thailand. His name Patrick, he là phóng viên đang viết về Việt Nam và các nước Châu...... [read more]
September 16 2012
Bỗng một ngày đẹp trời, đang bơi lội ở Phan Thiết thì nhận được cuộc gọi về project này của một nhà báo người Thailand. His name Patrick, he là phóng viên đang viết về Việt Nam và các nước Châu...... [read more]