BLOG
SAIGON PROJECT WITH PATRICK P. PIMRAKSA
September 16 2012
Bỗng một ngày đẹp trời, đang bơi lội ở Phan Thiết thì nhận được cuộc gọi về project này của một nhà báo người Thailand. His name Patrick, he là phóng viên đang viết về Việt Nam và các nước Châu...... [read more]
SAIGON PROJECT WITH PATRICK P. PIMRAKSA
September 16 2012
Bỗng một ngày đẹp trời, đang bơi lội ở Phan Thiết thì nhận được cuộc gọi về project này của một nhà báo người Thailand. His name Patrick, he là phóng viên đang viết về Việt Nam và các nước Châu...... [read more]
ALBUM VS. PHOTOBOOK
September 16 2012
Trước khi biết đến photobook mình nghĩ album nặng quá, cồng kềnh, lay hay hư hỏng cái gáy (điều...... [read more]
September 16 2012
Trước khi biết đến photobook mình nghĩ album nặng quá, cồng kềnh, lay hay hư hỏng cái gáy (điều...... [read more]
ALBUM VS. PHOTOBOOK
ALBUM VS. PHOTOBOOK