BLOG
KISS FROM ROME
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
KISS FROM ROME
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
I LOVE ALL DETAILS
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao...... [read more]
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao...... [read more]
I LOVE ALL DETAILS
I LOVE ALL DETAILS
KEVIN & KELLY | BALI 2015
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP] [Uluwatu] Pre-wedding] Kevin & Kelly                                                      ...... [read more]
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP] [Uluwatu] Pre-wedding] Kevin & Kelly                                                      ...... [read more]
KEVIN & KELLY | BALI 2015
THE LOG | TRAVEL MENU
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một...... [read more]
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một...... [read more]
THE LOG | TRAVEL MENU
THE LOG | TRAVEL MENU
Xe đạp
Xe đạp
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng qua những chuyến đi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thân quen ở những góc phố - có những chiếc xe đạp...... [read more]
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng qua những chuyến đi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thân quen ở những góc phố - có những chiếc xe đạp...... [read more]