BLOG
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
February 19 2019
Đây là bài viết mà chúng tôi lúc nào cũng tìm một lý do để viết ra.  Và lý do đó là khi những ngày sau Tết đáng lẽ ra phải rất thảnh thơi thì stylist của chúng tôi lại vội vã bước vào studio,...... [read more]
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
February 19 2019
Đây là bài viết mà chúng tôi lúc nào cũng tìm một lý do để viết ra.  Và lý do đó là khi những ngày sau Tết đáng lẽ ra phải rất thảnh thơi thì stylist của chúng tôi lại vội vã bước vào studio,...... [read more]