WHAT CLIENTS TALK ABOUT US...
June 11 2013

FROM A. LOC - C. TU ANH // PRE WEDDING DA LAT

Đã hơn 3 tháng kể từ ngày được làm việc với các em trong NukiA Studio nhưng hôm nay ngồi viết những dòng này và nhớ tới những ngày đi chụp pre-wedding cùng các em thì cảm xúc vẫn ùa về rất rõ rệt và nguyên vẹn. Tôi còn nhớ NukiA Studio là studio đầu tiên chúng tôi tới để tham khảo về các dịch vụ......[read more]
June 03 2013

FROM A. HẬU - C. GIANG // PRE WEDDING + CEREMONY 2013

. . . We reached out to Nukia Studio in a hurry. We did book an international-award photographer to shoot our wedding album. We didn’t like those photos at all, couldn’t find any “us” in those. The wedding date was close and I had little time. I did an extensive search over the internet and found......[read more]
June 02 2013

FROM A. TÚ - C. TRÂM// PRE WEDDING + CEREMONY 2013

. . .   Hi Nu và các bạn của Nukia Studio!   Hôm nay ngồi đây viết những dòng này là đã hơn 1 tháng từ ngày cưới của mình và gần 3 tháng kể từ ngày được làm việc cùng ekip của Nukia ở Đà Lạt. Ngày hôm nay ngồi xem lại những trang Photobook Prewedding......[read more]