WHAT WE TALK ABOUT OURSELVES...
August 27 2014

THẢO a.k.a JESSIE // [Ex] OUR CHEER MANAGER

Tôi đã luôn luôn nghĩ về đặc ân mà cuộc đời sắp đặt để tôi gặp Thảo. Vui vẻ, tràn đầy năng lượng và làm cho Studio có sức sống hơn. Đó là những gì mọi người hình dung khi nhắc đến Thảo. Còn với tôi. Trải qua hai wedding fair, những ngày làm khuya, những ngày chạy suốt ngoài đường, những ngày Thảo......[read more]