BLOG
Tản mạn khó ưa 1
February 06 2020
Nhân một năm có hơn 100 khách hàng kí hợp đồng, một vài lời khuyên dành cho khách hàng sắp cưới nhưng bấn loạn vì coi quá nhiều đến nỗi quên mất mình muốn gì. 1. Tiện thì không đẹp 2. Rẻ thì không sang 3....... [read more]
Tản mạn khó ưa 1
February 06 2020
Nhân một năm có hơn 100 khách hàng kí hợp đồng, một vài lời khuyên dành cho khách hàng sắp cưới nhưng bấn loạn vì coi quá nhiều đến nỗi quên mất mình muốn gì. 1. Tiện thì không đẹp 2. Rẻ thì không sang 3....... [read more]
An Yên
December 26 2019
An Yên không phải là ngồi xuống đọc sách nghe nhạc cùng nhau mà là chơi tù xì xem ai sẽ là người...... [read more]
December 26 2019
An Yên không phải là ngồi xuống đọc sách nghe nhạc cùng nhau mà là chơi tù xì xem ai sẽ là người...... [read more]
An Yên
An Yên
Linh & Quang
December 11 2019
Viết về Linh và Quang, tôi cứ ấp ủ mãi, viết như thế nào cho hết những gì trong lòng, những kỉ niệm trong kí ức, viết thế nào cho trọn vẹn.  Nhưng trước hết phải là lời cám ơn từ tận đáy lòng của...... [read more]
December 11 2019
Viết về Linh và Quang, tôi cứ ấp ủ mãi, viết như thế nào cho hết những gì trong lòng, những kỉ niệm trong kí ức, viết thế nào cho trọn vẹn.  Nhưng trước hết phải là lời cám ơn từ tận đáy lòng của...... [read more]
Linh & Quang
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
February 19 2019
Đây là bài viết mà chúng tôi lúc nào cũng tìm một lý do để viết ra.  Và lý do đó là khi những...... [read more]
February 19 2019
Đây là bài viết mà chúng tôi lúc nào cũng tìm một lý do để viết ra.  Và lý do đó là khi những...... [read more]
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
Elegant and Sophisticated - P.III
Elegant and Sophisticated - P.III
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY / THE BROWN AND FALL / COLLECTION Concept by Vy Khánh Nguyễn Minh Ngọc  Model from Nguyễn...... [read more]
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY / THE BROWN AND FALL / COLLECTION Concept by Vy Khánh Nguyễn Minh Ngọc  Model from Nguyễn...... [read more]