BLOG
An Yên
December 26 2019
An Yên không phải là ngồi xuống đọc sách nghe nhạc cùng nhau mà là chơi tù xì xem ai sẽ là người phải đọc thư trước trong elope wedding. An Yên từ họ là những trận cười sảng khoái, những đùa giỡn...... [read more]
An Yên
December 26 2019
An Yên không phải là ngồi xuống đọc sách nghe nhạc cùng nhau mà là chơi tù xì xem ai sẽ là người phải đọc thư trước trong elope wedding. An Yên từ họ là những trận cười sảng khoái, những đùa giỡn...... [read more]
Linh & Quang
December 11 2019
Viết về Linh và Quang, tôi cứ ấp ủ mãi, viết như thế nào cho hết những gì trong lòng, những kỉ niệm trong...... [read more]
December 11 2019
Viết về Linh và Quang, tôi cứ ấp ủ mãi, viết như thế nào cho hết những gì trong lòng, những kỉ niệm trong...... [read more]
Linh & Quang
Linh & Quang
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
February 19 2019
Đây là bài viết mà chúng tôi lúc nào cũng tìm một lý do để viết ra.  Và lý do đó là khi những ngày sau Tết đáng lẽ ra phải rất thảnh thơi thì stylist của chúng tôi lại vội vã bước vào studio,...... [read more]
February 19 2019
Đây là bài viết mà chúng tôi lúc nào cũng tìm một lý do để viết ra.  Và lý do đó là khi những ngày sau Tết đáng lẽ ra phải rất thảnh thơi thì stylist của chúng tôi lại vội vã bước vào studio,...... [read more]
Tản mạn về Styling cho Pre-wedding shoot
Elegant and Sophisticated - P.III
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY /...... [read more]
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY /...... [read more]
Elegant and Sophisticated - P.III
Elegant and Sophisticated - P.III
Us Behind You
Us Behind You
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng hành cùng những khách hàng của NukiA Studio. Từng bức ảnh cũng là từng câu chuyện đằng sau những...... [read more]
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng hành cùng những khách hàng của NukiA Studio. Từng bức ảnh cũng là từng câu chuyện đằng sau những...... [read more]