BLOG
Tản mạn khó ưa 1
February 06 2020
Nhân một năm có hơn 100 khách hàng kí hợp đồng, một vài lời khuyên dành cho khách hàng sắp cưới nhưng bấn loạn vì coi quá nhiều đến nỗi quên mất mình muốn gì. 1. Tiện thì không đẹp 2. Rẻ thì không sang 3....... [read more]
Tản mạn khó ưa 1
February 06 2020
Nhân một năm có hơn 100 khách hàng kí hợp đồng, một vài lời khuyên dành cho khách hàng sắp cưới nhưng bấn loạn vì coi quá nhiều đến nỗi quên mất mình muốn gì. 1. Tiện thì không đẹp 2. Rẻ thì không sang 3....... [read more]