December 11 2019

Linh & Quang

Viết về Linh và Quang, tôi cứ ấp ủ mãi, viết như thế nào cho hết những gì trong lòng, những kỉ niệm trong kí ức, viết thế nào cho trọn vẹn. 

Nhưng trước hết phải là lời cám ơn từ tận đáy lòng của chúng tôi. 

Cám ơn hai bạn rất nhiều để ngày hôm đó là một trong những lần rõ nhất Nu thấy mình phải đi tiếp trên con đường này. 

Sài Gòn, năm thứ 7 của NukiA Studio.

22.11.2019