BLOG
Unintended*
March 09 2018
Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng tôi đã từng rất nhiều lần ngưng nheo lại để những khoảnh khắc đó được chảy mãi trong kí ức.   -...... [read more]
Unintended*
March 09 2018
Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng tôi đã từng rất nhiều lần ngưng nheo lại để những khoảnh khắc đó được chảy mãi trong kí ức.   -...... [read more]
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
March 09 2018
Viết về NukiA, và về Elegant White Dress ( EWD ) - Những chiếc đầm trắng dài, mà tôi mong muốn một...... [read more]
March 09 2018
Viết về NukiA, và về Elegant White Dress ( EWD ) - Những chiếc đầm trắng dài, mà tôi mong muốn một...... [read more]
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
March 09 2018
Gặp Nu và anh em NukiA trong một lần đi theo bạn chụp hình cưới ở Đà Lạt. Nhiều lúc mình cũng không hiểu vì cơ duyên nào mà anh em có thể chơi với nhau lâu như vậy từ đó đến nay. Đến bây giờ cũng chẳng...... [read more]
March 09 2018
Gặp Nu và anh em NukiA trong một lần đi theo bạn chụp hình cưới ở Đà Lạt. Nhiều lúc mình cũng không hiểu vì cơ duyên nào mà anh em có thể chơi với nhau lâu như vậy từ đó đến nay. Đến bây giờ cũng chẳng...... [read more]
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
Chụp hình cưới với cái tâm đậm chất riêng tại NukiA Studio | Marry Wedding Magazine
March 09 2018
Tôi đã từng biết có vài người chưa bao giờ chịu xuất hiện trên mặt báo hay bất kì phương tiện truyền...... [read more]
March 09 2018
Tôi đã từng biết có vài người chưa bao giờ chịu xuất hiện trên mặt báo hay bất kì phương tiện truyền...... [read more]
Chụp hình cưới với cái tâm đậm chất riêng tại NukiA Studio | Marry Wedding Magazine
Chụp hình cưới với cái tâm đậm chất riêng tại NukiA Studio | Marry Wedding Magazine
Về
Về
April 03 2017
Hai đứa trẻ chưa từng quen nhau trước đây, vô tình quá nhạy cảm với mọi khung hình, có lẽ đây là lời cảm ơn muộn màng khi tôi nhận ra bộ hình được đón nhận thế nào. Giữa những xa lạ và lặng im, thật sự...... [read more]
April 03 2017
Hai đứa trẻ chưa từng quen nhau trước đây, vô tình quá nhạy cảm với mọi khung hình, có lẽ đây là lời cảm ơn muộn màng khi tôi nhận ra bộ hình được đón nhận thế nào. Giữa những xa lạ và lặng im, thật sự...... [read more]