BLOG
Us Behind You
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng hành cùng những khách hàng của NukiA Studio. Từng bức ảnh cũng là từng câu chuyện đằng sau những...... [read more]
Us Behind You
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng hành cùng những khách hàng của NukiA Studio. Từng bức ảnh cũng là từng câu chuyện đằng sau những...... [read more]
Unintended*
March 09 2018
Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng...... [read more]
March 09 2018
Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng...... [read more]
Unintended*
Unintended*
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
March 09 2018
Viết về NukiA, và về Elegant White Dress ( EWD ) - Những chiếc đầm trắng dài, mà tôi mong muốn một lần được chia sẻ.   Cách đây hơn 2 năm, POXI có cơ hội được gặp và làm việc với NukiA, hồi...... [read more]
March 09 2018
Viết về NukiA, và về Elegant White Dress ( EWD ) - Những chiếc đầm trắng dài, mà tôi mong muốn một lần được chia sẻ.   Cách đây hơn 2 năm, POXI có cơ hội được gặp và làm việc với NukiA, hồi...... [read more]
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
March 09 2018
Gặp Nu và anh em NukiA trong một lần đi theo bạn chụp hình cưới ở Đà Lạt. Nhiều lúc mình cũng không...... [read more]
March 09 2018
Gặp Nu và anh em NukiA trong một lần đi theo bạn chụp hình cưới ở Đà Lạt. Nhiều lúc mình cũng không...... [read more]
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
Chụp hình cưới với cái tâm đậm chất riêng tại NukiA Studio | Marry Wedding Magazine
Chụp hình cưới với cái tâm đậm chất riêng tại NukiA Studio | Marry Wedding Magazine
March 09 2018
Tôi đã từng biết có vài người chưa bao giờ chịu xuất hiện trên mặt báo hay bất kì phương tiện truyền thông nào cho dù hình ảnh của họ luôn được săn đón, bởi những tờ báo lớn. Cho dù họ...... [read more]
March 09 2018
Tôi đã từng biết có vài người chưa bao giờ chịu xuất hiện trên mặt báo hay bất kì phương tiện truyền thông nào cho dù hình ảnh của họ luôn được săn đón, bởi những tờ báo lớn. Cho dù họ...... [read more]