BLOG
Tản mạn về Khách hàng văn minh
March 08 2018
"Suy nghĩ đơn giản sẽ khiến bạn không hối tiếc." Tôi đã dự định kết bài viết bằng câu ở trên, nhưng đây rồi sẽ là một bài viết dài dòng thể hiện quan điểm có kiểm soát và hoàn toàn chủ quan, nên có thể...... [read more]
Tản mạn về Khách hàng văn minh
March 08 2018
"Suy nghĩ đơn giản sẽ khiến bạn không hối tiếc." Tôi đã dự định kết bài viết bằng câu ở trên, nhưng đây rồi sẽ là một bài viết dài dòng thể hiện quan điểm có kiểm soát và hoàn toàn chủ quan, nên có thể...... [read more]
Về
April 03 2017
Hai đứa trẻ chưa từng quen nhau trước đây, vô tình quá nhạy cảm với mọi khung hình, có lẽ đây là lời cảm...... [read more]
April 03 2017
Hai đứa trẻ chưa từng quen nhau trước đây, vô tình quá nhạy cảm với mọi khung hình, có lẽ đây là lời cảm...... [read more]
Về
Về
Tư vấn trang phục cho engagement hoặc pre wedding photoshoot.
May 11 2016
< Đây là bài viết cách đây 01 năm dưới dạng status, lý do repost vì thấy ngày càng quan trọng chuyện Pre production nên chúng tôi quyết định up lên note để khách hàng đọc qua.> Đây là một trong...... [read more]
May 11 2016
< Đây là bài viết cách đây 01 năm dưới dạng status, lý do repost vì thấy ngày càng quan trọng chuyện Pre production nên chúng tôi quyết định up lên note để khách hàng đọc qua.> Đây là một trong...... [read more]
Tư vấn trang phục cho engagement hoặc pre wedding photoshoot.
#photooftheday _ 11.11.2015
November 12 2015
Những điều không đơn giản là đưa máy lên chụp, không đơn giản là chụp xong rồi có thể ngủ ngon. Tôi...... [read more]
November 12 2015
Những điều không đơn giản là đưa máy lên chụp, không đơn giản là chụp xong rồi có thể ngủ ngon. Tôi...... [read more]
#photooftheday _ 11.11.2015
#photooftheday _ 11.11.2015
WE LOVE OUR CLIENTS
WE LOVE OUR CLIENTS
October 23 2015
Chúng tôi hay bị xao nhãng. Sự thật là vậy. Không phải chúng tôi cùng chụp, cùng design, cùng làm việc với tất cả khách hàng với cùng một cảm xúc.  Tất nhiên không hẳn là vậy rồi. Nhưng ở...... [read more]
October 23 2015
Chúng tôi hay bị xao nhãng. Sự thật là vậy. Không phải chúng tôi cùng chụp, cùng design, cùng làm việc với tất cả khách hàng với cùng một cảm xúc.  Tất nhiên không hẳn là vậy rồi. Nhưng ở...... [read more]