BLOG
Love & Travel - Một cách kể khác
October 07 2015
Tôi hay nghĩ miên man về mục đích của những tấm hình. Có bao nhiêu khách hàng coi lại hình cưới? Họ tìm kiếm điều gì? Kỉ niệm, thời khắc đó, tuổi trẻ, hay chỉ là lúc đó họ đẹp nhất, cố gắng đẹp...... [read more]
Love & Travel - Một cách kể khác
October 07 2015
Tôi hay nghĩ miên man về mục đích của những tấm hình. Có bao nhiêu khách hàng coi lại hình cưới? Họ tìm kiếm điều gì? Kỉ niệm, thời khắc đó, tuổi trẻ, hay chỉ là lúc đó họ đẹp nhất, cố gắng đẹp...... [read more]
[TEASER IMAGE] VINH&TRINH | THE WEDDING DAY
October 02 2015
Chúng tôi đã theo chân anh chị từ những ngày tháng 10 năm ngoái, đến hôm nay, tròn một năm, chúng...... [read more]
October 02 2015
Chúng tôi đã theo chân anh chị từ những ngày tháng 10 năm ngoái, đến hôm nay, tròn một năm, chúng...... [read more]
[TEASER IMAGE] VINH&TRINH | THE WEDDING DAY
[TEASER IMAGE] VINH&TRINH | THE WEDDING DAY
MEANWHILE IN AMANOI
October 01 2015
Photo by NukiA Studio Saigon  October 2015... [read more]
October 01 2015
Photo by NukiA Studio Saigon  October 2015... [read more]
MEANWHILE IN AMANOI
KISS FROM ROME
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
KISS FROM ROME
KISS FROM ROME
I LOVE ALL DETAILS
I LOVE ALL DETAILS
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao hứng tôi sẽ giải thích thế này thế nọ cho vào photobook design ra sao, để hình ảnh đỡ nhàm chán ra...... [read more]
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao hứng tôi sẽ giải thích thế này thế nọ cho vào photobook design ra sao, để hình ảnh đỡ nhàm chán ra...... [read more]