BLOG
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
September 15 2015
          All...... [read more]
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
September 15 2015
          All...... [read more]
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi...... [read more]
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi...... [read more]
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
THE MOMENTS
September 14 2015
The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they seize us.  - Asley Montagu          When I Find You, I'll Find...... [read more]
September 14 2015
The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they seize us.  - Asley Montagu          When I Find You, I'll Find...... [read more]
THE MOMENTS
Our work space
June 09 2015
Chúng tôi tìm ra nơi này vào những ngày cuối năm. Khi mà studio cũ ở 99 Phan Kế Bính đã trở nên quá nhỏ...... [read more]
June 09 2015
Chúng tôi tìm ra nơi này vào những ngày cuối năm. Khi mà studio cũ ở 99 Phan Kế Bính đã trở nên quá nhỏ...... [read more]
Our work space
Our work space
NUKIA STUDIO & WEDDING FAIR LOVE PARADISE 2014
NUKIA STUDIO & WEDDING FAIR LOVE PARADISE 2014
May 04 2014
Đây là wedding fair đầu tiên mà chúng tôi có dịp mở tầm nhìn và biết rõ hơn mình đứng ở vị trí nào trong ngành dịch vụ cưới của Sài Gòn.   Đã hơn một năm, đã qua nhiều giai...... [read more]
May 04 2014
Đây là wedding fair đầu tiên mà chúng tôi có dịp mở tầm nhìn và biết rõ hơn mình đứng ở vị trí nào trong ngành dịch vụ cưới của Sài Gòn.   Đã hơn một năm, đã qua nhiều giai...... [read more]