BLOG
KEVIN & KELLY | BALI 2015
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP] [Uluwatu] Pre-wedding] Kevin & Kelly                                                      ...... [read more]
KEVIN & KELLY | BALI 2015
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP] [Uluwatu] Pre-wedding] Kevin & Kelly                                                      ...... [read more]
THE LOG | TRAVEL MENU
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một...... [read more]
September 15 2015
Đôi khi chúng ta phải trải qua cảm giác "Mình làm điều này vì cái gì?". Sự thành thật luôn đứng một...... [read more]
THE LOG | TRAVEL MENU
THE LOG | TRAVEL MENU
Xe đạp
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng qua những chuyến đi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thân quen ở những góc phố - có những chiếc xe đạp...... [read more]
September 15 2015
    Tôi không để ý đến xe đạp nhiều lắm cho đến khi Hý vào làm ở studio. Nhưng qua những chuyến đi, tôi bắt đầu tìm kiếm sự thân quen ở những góc phố - có những chiếc xe đạp...... [read more]
Xe đạp
Lancome photoshoot | Summer promotion
September 15 2015
  All photo by NukiA Studio  Style by Minh Tran (NukiA studio team) ...... [read more]
September 15 2015
  All photo by NukiA Studio  Style by Minh Tran (NukiA studio team) ...... [read more]
Lancome photoshoot | Summer promotion
Lancome photoshoot | Summer promotion
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
MICHAEL &THUY | GARDEN CEREMONY AT NIKKO
September 15 2015
          All...... [read more]
September 15 2015
          All...... [read more]