BLOG
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi không thể dùng lời để diễn tả những gì đã trải qua ngày hôm đó, rất nhiều cảm xúc và mọi thứ đến...... [read more]
JEREEMY & MELISSA | SAIGON 2015
September 14 2015
Đó là những ngày đầu năm bận rộn, một đám cưới được ấp ủ và đầu tư rất nhiều.  Và chúng tôi không thể dùng lời để diễn tả những gì đã trải qua ngày hôm đó, rất nhiều cảm xúc và mọi thứ đến...... [read more]
THE MOMENTS
September 14 2015
The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they...... [read more]
September 14 2015
The moments of happiness we enjoy take us by surprise. It is not that we seize them, but that they...... [read more]
THE MOMENTS
THE MOMENTS
Our work space
June 09 2015
Chúng tôi tìm ra nơi này vào những ngày cuối năm. Khi mà studio cũ ở 99 Phan Kế Bính đã trở nên quá nhỏ bé với những dự định và lý tưởng mà chúng tôi đã nhận ra sau hơn 02 năm ở đó.    Chúng...... [read more]
June 09 2015
Chúng tôi tìm ra nơi này vào những ngày cuối năm. Khi mà studio cũ ở 99 Phan Kế Bính đã trở nên quá nhỏ bé với những dự định và lý tưởng mà chúng tôi đã nhận ra sau hơn 02 năm ở đó.    Chúng...... [read more]
Our work space
NUKIA STUDIO & WEDDING FAIR LOVE PARADISE 2014
May 04 2014
Đây là wedding fair đầu tiên mà chúng tôi có dịp mở tầm nhìn và biết rõ hơn mình đứng ở vị...... [read more]
May 04 2014
Đây là wedding fair đầu tiên mà chúng tôi có dịp mở tầm nhìn và biết rõ hơn mình đứng ở vị...... [read more]
NUKIA STUDIO & WEDDING FAIR LOVE PARADISE 2014
NUKIA STUDIO & WEDDING FAIR LOVE PARADISE 2014
JAPAN IN OCTOBER // 2013
JAPAN IN OCTOBER // 2013
March 31 2014
Đó là những ngày tháng 10, tôi chỉ quyết định là mình dứt khoát phải đến Nhật ngay khi có đủ tài chính và thế là đi thôi.   Lần đầu tiên đến Nhật nên tôi mua tour, tôi nghĩ...... [read more]
March 31 2014
Đó là những ngày tháng 10, tôi chỉ quyết định là mình dứt khoát phải đến Nhật ngay khi có đủ tài chính và thế là đi thôi.   Lần đầu tiên đến Nhật nên tôi mua tour, tôi nghĩ...... [read more]