#PM

Năm 2020 đáng nhớ. 

Có quá nhiều thứ cứ vô tình đọng lại trong trí nhớ, trong trái tim và trong từng khoảnh khắc khi nhớ về. Phượng & Minh là một trong những điều choáng chật tâm trí chúng tôi khi nói về năm 2020.

 

 

 

 

 

Cám ơn vì tất cả những gì đẹp đẽ nhất đã để lại.

 

 

 

 

*

Sài Gòn, 17.02.2021