Unintended*

Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng tôi đã từng rất nhiều lần ngưng nheo lại để những khoảnh khắc đó được chảy mãi trong kí ức.  

- NukiA 

09.03.2018