FILM

[Teaser] [Pre-wedding] Minh & Thu // Krabi, Thailand

From NukiA Studio September 15 2015
NukiA Studio Copyright

In Krabi, Thailand 2015...
Read more...

15
September
2015

Wedding Ceremony George & Vi

From NukiA Studio September 15 2015
NukiA Studio Copyright

How did the foreigners prepare for a Vietnamese traditional wedding? How did they feel? Confused, of course! Because they had to do a lot of things that they've never done before such as wearing an "Ao dai", preparing Vietnamese wedding trays and also lucky money for groomsmen and bridemaids. Excited,......
Read more...

15
September
2015

[Full clip] [Pre wedding] Khoa & Dung // Unending love

From NukiA Studio September 15 2015
NukiA Studio Copyright

"Sau 7 năm, anh đã gặp lại em, và vô tình cũng với ánh mắt đó từ 9 năm trước, anh nhận ra rằng anh đã mất đi 7 năm yêu thương như thế nào, và từ ngày đó anh không thể nhìn thấy ai khác ngoài em." - From Khoa to Dung....
Read more...

15
September
2015