FILM

[Teaser] [Pre-wedding] Khoa & Dung

From NukiA Studio September 15 2015
NukiA Studio Copyright

...
Read more...

15
September
2015

[Full] [Pre wedding] Tuan Anh & Hong Phuong

From NukiA Studio June 09 2015
NukiA Studio Copyright

Pre wedding film by NukiA Studio  May 2015 *** Tất cả mọi điều chúng tôi muốn chia sẻ trong video clip chỉ gói gọn trong hai từ: nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ cuộc điện thoại đầu tiên từ Atlanta. Dù thời gian ekip gặp được anh chị trước khi quay chỉ bằng thời gian chuyến tàu đêm từ Sài Gòn......
Read more...

09
June
2015

[Full] [Pre-wedding] Kevin & Kelly // Bali Uluwatu

From NukiA Studio June 09 2015
NukiA Studio Copyright

...
Read more...

09
June
2015