[NUKIA STUDIO] SHOWREEL CEREMONY 2019-2020

Hơn 40 video trong một video dài hơn 4 phút, chúng tôi biết đây có lẽ là video showreel "tham lam" nhất bạn từng xem, nhưng làm sao có thể truyền tải hết những gì chúng tôi đã chứng kiến, đã cảm nhận, nếu có thể so sánh thì video này chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình 9 năm qua.

Đây là showreel để cho chúng tôi nhìn lại, gắn bó và yêu nghề hơn, nhưng cũng dành cho mọi người, những ai cần động lực và cần được đánh thức thứ xúc cảm đang mất dần trong thời thế này.

Chúng tôi không nói các bạn cứ yêu đi cứ cưới đi, chúng tôi chỉ muốn các bạn cứ lạc quan và tin yêu.

- NukiA team

Poem: Cet Amour

Artist: Jacques Prévert