Jason&Aubrey | Jabrey to the fullest

"I want to tell you a story about the emotions that they brought, where two oceans met. It’s not about the Indian and Pacific Oceans, but about Jason & Aubrey."

***
 

Năm 2018 không phải là một năm tôi chắt chiu từng chuyến đi như thể đó là chuyến đi cuối cùng, nhưng tôi đã mang cảm giác đó khi thực hiện bộ ảnh này cùng Jabrey (Jason&Aubrey), vì tôi biết vũ trụ này xoay vần như trò chơi và tôi chỉ trúng số độc đắc như cái cách tôi gặp Jabrey và đi cùng họ ở Yosemite khó có thể đến lần thứ hai. 

Tôi hay nghĩ về một ai đó trên thế giới này có cùng suy nghĩ trong một vấn đề, cùng nhịp đập về cảm xúc khi nhìn thấy một thứ thiên nhiên kì lại, cùng đam mê những tỉ lệ không hoàn hảo hoặc cùng nói về những bộ phim không ai xem của Ghibli... nhất định bạn phải gặp một ai đó như vậy và bạn hoàn toàn, đầy cảm hứng lắp đầy sự sáng tạo khi nhìn họ. Tôi đã gặp Jabrey và họ trao cho tôi nhiều hơn một chuyến đi hay một đám cưới, hành trang tôi giữ ở đây bây giờ là sự trải nghiệm tuyệt vời của sự nghiệp - là những gì tôi cố gắng xây dựng trong nhiều năm và được cho phép làm điều đó - thật vô tư và chỉ là chính tôi.

Người ta không hay hỏi về sự hài lòng của người chụp hình, nhưng tôi luôn tự hỏi điều đó sau mỗi chuyến đi, mỗi khách hàng và tôi phải khiêm tốn nói rằng tôi hoàn toàn thoả mãn với việc chụp cho họ - Jabrey.

I specially crafted this frame for their album, because it’s kind of their “style” to add a white frame to every photo.

- NukiA

 

 

- Printed Photobook -