Mik & Hieu | The wedding ceremony

Chúng tôi cùng đón bình minh, cùng chuẩn bị, cùng đi qua những nghi thức mộng mơ trong hoàng hôn và kết thúc ngày hôm đó với quá nhiều luyến tiếc.
Cám ơn vì đã là một phần trong hành trình đẹp đẽ này của nhau.
 

- NukiA 

The Anam 03.2020

Wedding photobook