Rolling with The Homies | The Family

-/-

Chúng tôi đã đi cùng gia đình anh chị A&T 3 năm, nhìn những đứa trẻ lớn lên và thay đổi. 

Tự hào vì là một phần lớn lên của gia đình mình, của Tin Tun Tiên.

Tình cảm cũng từ đó mà lớn lên sau những bức hình.

/

Tháng Năm, 2021

Cùng Ngân, Mey, Phương, Đan, a Huy, Huân, Trường, Nu & team Jan

 

.

.

.

 

.