Tri & Phuong | The Proposal

 

.

.

.

Chúng tôi cũng không có quá nhiều trải nghiệm về việc tạo dựng sự bất ngờ, nhưng cuối cùng sau nhiều cố gắng gìn giữ kế hoạch tỉ mỉ này một cách bí mật nhất có thể thì nhân vật chính và cả phụ đều bật khóc. Nhưng đó không phải là điều đáng mến được viết ra duy nhất, tuy khó hiểu nhưng bất ngờ về những gì mà trải nghiệm cảm xúc đem lại mới là điều khiến chúng tôi muốn giữ lại trên website những khoảnh khắc này.

Ngày hôm đó, thật đặc biệt không chỉ với anh Trí và Phương, mà cả với chúng tôi - bằng một kết nối thật dễ chịu hiển nhiên, mỗi khi muốn nhớ về ngày 18 tháng Bẩy của nhiều năm về sau.

 

/


We are grateful for supporting our work:
Amanoi Staff
Padma de Fleur
POXI Fashion
SIR Tailor 

18.07.2020

 

.

.

.