WHAT CLIENTS TALK ABOUT US...
November 07 2012

FROM SU AUTUMN // PRE-WEDDING SHOOT // SG-BR 2012

Cảm giác ban đầu khi tiếp xúc: nhiệt tình, nắm bắt tâm lí CD rất tốt, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ CD-CR cực đại vì mục đích sau cùng là album cưới thật nhất với những gì CD-CR mơ ước. Nhưng, khi bắt tay vào làm việc, Nu nghiêm khắc kinh :((, tiêu biểu là phải đúng giờ. Tuy vậy, cực......[read more]