WHAT CLIENTS TALK ABOUT US...
October 24 2013

FROM A. SON - C. LINH // DALAT 2013

Đám cưới là 1 điều vô cùng trọng đại, không chỉ đối với CD và CR mà còn trọng đại đối với cả gia đình. Chính vì thế, bất kỳ ai cũng có sự kì vọng và mong muốn riêng cho đám cưới của chính mình. Đám cưới của mình cũng vậy. Không chỉ bản thân mình mà, hỡi ôi, gia đình và người thân kì vọng......[read more]