WHAT CLIENTS TALK ABOUT US...
June 09 2014

FROM TUNG & THAO // HANOI 2014

Biết Nu từ những ngày mình tập tành chơi ảnh vào khoảng giữa năm 2011, tạo Flickr, add friends, follow  ảnh rồi cứ thế dẫn tới bạn Nu. Thời điểm ấy mình là con nhỏ say hình mê mệt, có thể ngồi hang giờ mỗi đêm để xem hết photostream của nhiều bạn, riêng của Nu thì chảy hoài không hết. Kênh......[read more]