WHAT CLIENTS TALK ABOUT US...
August 14 2014

FROM DAI & VAN // STORY + CEREMONY 2014

Phan Thiết, ngày 14.08.2014 Như một bức thư tình dành riêng cho NukiA, những bạn trẻ đầy sáng tạo và nhiệt huyết cho công việc của mình… Vì là thư tình nên Vân đổi cách xưng hô với tụi Nu (cái cách mà Nu hay xưng hô với Vân) là anh chị và các em nhé, trước đây Vân chưa từng dù biết mình lớn tuổi......[read more]