BLOG
[TEASER IMAGE] VINH&TRINH | THE WEDDING DAY
October 02 2015
Chúng tôi đã theo chân anh chị từ những ngày tháng 10 năm ngoái, đến hôm nay, tròn một năm, chúng tôi lại cùng anh chị đi hết ngày trọng đại nhất. Cám ơn vì đã luôn nhìn tụi em và cười rất tươi,...... [read more]
[TEASER IMAGE] VINH&TRINH | THE WEDDING DAY
October 02 2015
Chúng tôi đã theo chân anh chị từ những ngày tháng 10 năm ngoái, đến hôm nay, tròn một năm, chúng tôi lại cùng anh chị đi hết ngày trọng đại nhất. Cám ơn vì đã luôn nhìn tụi em và cười rất tươi,...... [read more]
MEANWHILE IN AMANOI
October 01 2015
Photo by NukiA Studio Saigon  October 2015... [read more]
October 01 2015
Photo by NukiA Studio Saigon  October 2015... [read more]
MEANWHILE IN AMANOI
MEANWHILE IN AMANOI
KISS FROM ROME
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
September 30 2015
Kiss . from . Rome  Saigon  September 30, 2015 Photo by NukiA... [read more]
KISS FROM ROME
I LOVE ALL DETAILS
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao...... [read more]
September 17 2015
Khách hàng hay hỏi chúng tôi chụp những tấm hình không thấy mặt mũi họ để làm gì. Đôi khi cao...... [read more]
I LOVE ALL DETAILS
I LOVE ALL DETAILS
KEVIN & KELLY | BALI 2015
KEVIN & KELLY | BALI 2015
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP] [Uluwatu] Pre-wedding] Kevin & Kelly                                                      ...... [read more]
September 16 2015
All photo by NukiA Studio Cinematography by Ray Uluwatu Bali 03.2015 [FULL CLIP] [Uluwatu] Pre-wedding] Kevin & Kelly                                                      ...... [read more]