BLOG
ALBUM VS. PHOTOBOOK
September 16 2012
Trước khi biết đến photobook mình nghĩ album nặng quá, cồng kềnh, lay hay hư hỏng cái gáy (điều này ai sử dụng album rồi đều than phiền), nhưng khi chán chê photobook rồi thì mình nghĩ rằng màu...... [read more]
ALBUM VS. PHOTOBOOK
September 16 2012
Trước khi biết đến photobook mình nghĩ album nặng quá, cồng kềnh, lay hay hư hỏng cái gáy (điều này ai sử dụng album rồi đều than phiền), nhưng khi chán chê photobook rồi thì mình nghĩ rằng màu...... [read more]