BLOG
Elegant and Sophisticated - P.III
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY / THE BROWN AND FALL / COLLECTION Concept by Vy Khánh Nguyễn Minh Ngọc  Model from Nguyễn...... [read more]
Elegant and Sophisticated - P.III
August 07 2018
New lookbook for POXI Fashion Elegant White Dress No.4  & AOi new season TAWNY / THE BROWN AND FALL / COLLECTION Concept by Vy Khánh Nguyễn Minh Ngọc  Model from Nguyễn...... [read more]
Us Behind You
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng...... [read more]
August 05 2018
Từ xuất phát điểm là khách hàng, đến hôm nay POXI Fashion đã là người cộng sự, người đồng...... [read more]
Us Behind You
Us Behind You
Unintended*
March 09 2018
Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng tôi đã từng rất nhiều lần ngưng nheo lại để những khoảnh khắc đó được chảy mãi trong kí ức.   -...... [read more]
March 09 2018
Bạn có bao giờ từng ao ước sẽ được ngưng lại trong một sát na xúc cảm nào đó, như mắt trái của chúng tôi đã từng rất nhiều lần ngưng nheo lại để những khoảnh khắc đó được chảy mãi trong kí ức.   -...... [read more]
Unintended*
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
March 09 2018
Viết về NukiA, và về Elegant White Dress ( EWD ) - Những chiếc đầm trắng dài, mà tôi mong muốn một...... [read more]
March 09 2018
Viết về NukiA, và về Elegant White Dress ( EWD ) - Những chiếc đầm trắng dài, mà tôi mong muốn một...... [read more]
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
NukiA Studio 5 years | Words from Poxi Fashion
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
NukiA Studio 5 years | Words from anh Long Tran
March 09 2018
Gặp Nu và anh em NukiA trong một lần đi theo bạn chụp hình cưới ở Đà Lạt. Nhiều lúc mình cũng không hiểu vì cơ duyên nào mà anh em có thể chơi với nhau lâu như vậy từ đó đến nay. Đến bây giờ cũng chẳng...... [read more]
March 09 2018
Gặp Nu và anh em NukiA trong một lần đi theo bạn chụp hình cưới ở Đà Lạt. Nhiều lúc mình cũng không hiểu vì cơ duyên nào mà anh em có thể chơi với nhau lâu như vậy từ đó đến nay. Đến bây giờ cũng chẳng...... [read more]